Návštěvy svatých

Sv. Mikuláš

Celou dobu adventní chodily naše děti před dětskou mší svatou v průvodu s lampičkami.

Počátkem doby adventní k nám jako každý rok zavítal sv. Mikuláš, aby zkontroloval, zda byly naše děti hodné. Nejdříve nám mládež z naší farnosti zahrála scénku o životě sv. Mikuláše a potom jsme přivítali opravdového sv. Mikuláše i s andělem. Nechybělo samozřejmě rozdávání balíčků plných sladkostí.

Sv. Mikuláš byl biskupem,byl pokorný a nikdy nevyhledával své vlastní cti, ale snažil se vždy šířit slávu Boží. Navštěvoval a těšil nemocné, vězně i zajatce. Pomáhal chudým a byl ochráncem dětí, zvlášť sirotků, vdov i všech lidí nevinně pronásledovaných. 

Svátek - 6. prosince

Atribut - 

Děkujeme všem, kdo se podíleli na přípravě celé mše svaté.

Sv. Jiří

Na svatého si zahrál taky náš oblíbený týmak Jirka. A výběr byl jasný - sv. Jiří. Zprávy o jeho životě nejsou dost věrohodné. Co něm víme nejpravděpodobnějšího?

Sv. Jana z Arku

Sv. Janu z Arku k nám představila 23. 4. týmačka Hanka. Sv. Jana se narodila se ve Francii roku 1412, pásla ovce a pomáhala na poli. Při zaznění zvonů, jenž zvonily Anděl Páně, přerušovala práci kvůli modlitbě. Byla citlivá k potřebám chudých. Milovala čistotu a již v dětství složila slib, že se nevdá.

 Hlasy svatých byla od Boha povolána, aby přijala tři úkoly: dodat slabému francouzskému následníku trůnu odvahy, osvobodit z moci Angličanů obležený Orleans a dát pomazat následníka trůnu Karla v Remeši na krále. Přitom postupovala velmi obdivuhodně, se zbožností, statečností a neochvějnou důvěrou v Boha. Dosáhla vítězství, ale jako nevítaná byla souzena coby čarodějnice a upálená ve věku 19-ti let.

Atribut - 

Svátek - 30. května

Sv. Maxmilián Kolbe

16. 4. jsme byli zpočátku spíše překvapeni. Na mši totiž přišel vězeň číslo 16670 - svatý Maxmilián Kolbe. Byl to polský kněz, který ve 2. světové válce vystupoval proti nacismu a pomáhal uprchlíkům. Byl zajat a uvězněn v koncentračním táboře v Osvětimi. Zemřel v hladové komoře, když nabídl svůj život výměnou za život  Franciszka Gajowniczka - otce rodiny, jednoho z deseti vězňů, kteří byli odsouzeni k smrti hladem za to, že z tábora předtím jeden vězeň utekl.

Atribut - ostnatý drát

Svátek - 14. srpna

Za odvahu a pěkné vystoupení děkujeme Davidovi Spurnému.

Fotografie naleznete zde.

Sv. Zdislava

Konečně jsme se dočkali také rodačky z blízkého Křižanova svaté Zdislavy. Zdislava se často chodila modlit na Svatou horu, která je vzdálená asi 7 km od Osové Bítýšky.

Po svatbě s Havlem z Lemberka se odstěhovala do severních Čech. Měla čtyři děti: Havla, Markétu, Jaroslava a Zdislavu. Starala se o chudé a nemocné, ve kterých viděla Krista. Zemřela pravděpodobně ve 32 letech, pohřbená je v bazilice sv. Vavřince a sv. Zdislavy v Jablonném.

Je patronkou rodin.

Atribut – rodina

Svátek – 30. května

Svatou Zdislavu nám moc pěkně představila Eliška Musilová. Děkujeme.

Fotografie naleznete zde.

 

Stránky

Přihlásit se k odběru RSS - Návštěvy svatých