Misijní klubko

V naší farnosti jsme založili Misijní klubko. Je to parta dětí, která se snaží se pomáhat  dětem. Děti z Misijního klubka se zavazují denně se pomodlit Zdrávas Maria za misie a jedenkrát týdně odložit penízek za odepřenou sladkost. (Penízky jednou za čas společně odešleme na pomoc misiím.)

Scházíme se jednou za čtnáct dní ve středu od 16 do 16.45 hodin na faře. Hrajeme hry, zpíváme, modlíme se, tvoříme, povídáme si o misiích, zemích a lidech, kterým misie pomáhají.

Misijní klubko je otevřené pro všechny zájemce do 15 let.

Více informací na www.missio.cz

Představení mohou želvy létat?

Mohou želvy létat?

 

Zvláštní otázka. Proč by ale nemohly? Stačí mít kolem sebe přátele a dobré lidi (nebo zvířátka), kteří jsou ochotni něco vymyslet a pomoci.. Každý má jedinečný dar..

A také především, u Boha není nic nemožného...

O tom jsme se mohli přesvědčit také my všichni v Osové Bítýšce. 

 

"Mohou želvy létat?" byl název misijní akce, která proběhla v neděli 26. 2. v kostele. Cílem bylo příjemně strávit nedělní odpoledne, finančně pomoci misiím a zamyslet se.

Podařilo se to.

Zůstal nám dobrý pocit,  milá vzpomínka a vděčnost Bohu.

 

Divadelní vystoupení dětí z misijního klubka

PŘÁNÍČKA PRO DĚTI Z FILIPÍN

Jako každý rok i letos odjíždíme na misijní cestu na Filipíny (ve dnech 12.- 22. 3. 2015.) Můžete se k této cestě „připojit“ svými přáníčky či pohledy pro děti z Filipín. Prosíme o malé formáty, max. A4, a o zaslání přáníček do Národní kanceláře PMD nejpozději do středy 4. března 2015. Už teď se na ně těšíme a věříme, že jich na Filipíny pro chudé děti odvezeme co nejvíce.

http://www.missio.cz/headline/filipiny-navstivi-tym-pmd/

Založení Misijního klubka

Do Misijního klubka  v Osové Bítýšce se přihlásilo 24 dětí ve věku od 2 do 12 let. Děti při slavnostním zahájení dostaly látkový pytlíček, který bude sloužit jako pokladnička, dále sešitek s logem PMDD a krásnou modlitbou „Ježíši můj, mám tě rád…“. Do sešitku si budeme malovat, lepit nálepky, zaznamenávat naše odepřené sladkosti…

Při našem prvním setkání jsme společně mimo dalších aktivit sestavili misijní nástěnku. Děti ji přinesly v obětním průvodu do kostela, kde bude její stálé místo. Nástěnku chceme pravidelně obnovovat, a tím informovat o činnosti našeho Misijního klubka, o chudých zemích a misiích.                                                                                        

Modlitba malého misionáře

Ježíši můj, mám Tě rád,

jsi můj věrný kamarád.

Má modlitba k tobě letí,

prosím Tě za všechny děti.

Potřebným chci pomáhat,

lásku, radost rozdávat.

Pane Bože, při mně stůj,

chci být misionář tvůj.

Svatá Maria, Královno nebe,

o mocnou ochranu prosíme Tebe.

Amen.

Přihlásit se k odběru RSS - Misijní klubko