Pro mládež

Farnost je úzce spjatá s Diecézním centrem života mládežeNa faru se sjíždí mládež z celé diecéze, konají se zde tématické víkendy, duchovní obnovy, kurzy animátorů, partnerství ....  

Farnost Osová Bítýška je součástí Velkomeziříčského děkanátu. Kaplanem pro mládež je pověřený otec Pavel Habrovec, farář z Radostína nad Oslavou. 

 

Mládež naší farnosti se podílí na přípravě mnoha akcí, zejména táborů a akčních víkendů. Společenství mladých se schází jednou za měsíc na faře. Společenství vede náš kaplan Karel Adamec. 

Kdybyste chtěli, můžete za námi přijít a rozšířit naše společenství (termín zjistíte u pana kaplana).

Těší se: o. Karel, Tomáš, Simča, Terka, Ondra, Alča, Kiky, Filda, Radek, Pavel, Anička a daší.....

 

Víkend "Putování"

Druhý květnový víkend strávily naší farnosti na víkendu na faře ve Březí. Hrály různé hry, v sobotu večer putovaly do Vlkova, vařily bramborový guláš na ohni a vyzkoušely si, jaké je to spát po širákem. 

Několik fotografií naleznete zde.

 

Detektivní víkend podzim 2017

Detektivní víkend se uskutečnil od 3. do 5.11.2017 na faře v Ostrově nad Oslavou.

Několik fotografií naleznete zde.

Akční víkend Březí 2016

V říjnu jsem byl na akčním víkendu v Březí. Sraz byl v pátek odpoledne na faře v Osové Bítýšce, kde nám vedoucí zavázali oči a dovezli nás na neznámé místo. Měli jsme zjistit, kde jsme a podle mapy dojít na faru v Březí. Neznámým místem byla Rozseč a cestu se nám podařilo brzy najít.

V sobotu jsme hráli různé hry, např. demonstraci, labyrint světa či dej si facku. O odpoledním klidu bylo možno shlédnout film. V neděli v noci nás vzbudili na noční hru, která byla pro mě největším zážitkem.

 Už se těším na jarní akční víkend.

                                                           Radek Zeman

Fotografie naleznete zde

Biřmování 2016

Biřmování v naší farnosti proběhlo 25. září 2016.

Co je to Biřmování?

Biřmování je svátost, která dovršuje křest a ve které jsme zahrnováni dary Ducha svatého. Jedinec se stává dospělým křesťanem.

Jak probíhaly naše přípravy?

Akční víkend 2015

Víkend začal tím, že jsme jeli vlakem do Žďáru. Tam jsme přestoupili na autobus, který nás dovezl až na faru do Sněžné. Na faře jsme se ubytovali a vedoucí nám představili téma celého víkendu. Téma se spojovalo s filmem Labyrint. Film byl rozdělen a poté jsme plnili různé úkoly. Jedna z her byla o tom, že ukradli jednoho z nás a zbytek ho měl najít.

Další den začal snídaní a poté jsme hráli hru selfie. Po obědě jsme šli na túru na Drátenickou skálu. Jako tým jsme došli až do cíle. Tam jsme dostali další úkol, abychom šli ke hřbitovu, a tam sestrojili souřadnice, které nás dovedli na faru. Poslední noc byla noční hra, která nás vrátila zpět na faru a v noci byla ještě mše v kostele.

Stránky

Přihlásit se k odběru RSS - Pro mládež