Misie

Poděkování za uspořádání Misijního jarmarku

Milí přátelé misií,

ze srdce děkuji vám všem, kteří jste se ve vaší farnosti zapojili do akce podporující Papežská misijní díla – Misijní jarmark. Vím, že za krásným výtěžkem 10 195 Kč, který jsme přijali na účet PMD dne 23. října 2019, je spousta času a práce těch, kteří nezištně dlouho předtím tento den připravovali. Tímto bych vám všem rád co nejsrdečněji poděkoval – vy všichni máte na tomto výtěžku obrovskou zásluhu!

Tags: 

Misijní říjen 2019

V naší farnosti jsme se v říjnu připojili k Mimořádnému misijnímu měsíci. V pátek sloužili naši kněží mši za Papežské misijní dílo a připojili jsme se k MOSTU modlitby společnou modlitbou růžence. V neděli přišly děti v převlecích symbolizujích jednotlivé země světa a po mši svaté proběhl Misijní jarmark. Prodávaly se podzimní věnečky, které vytvořily děti po středeční dětské mši, buchty, koláčky, ořechy i kytičky. Výtěžek z Misijního jarmarku - 10 195 Kč - byl zaslán na podporu chudých dětí. Peníze budou využity na nákup potravin, léků, hygienických potřeb a zajištění zdravotní péče. Děkujeme všem, kteří se zapojili - dětem, maminkám, babičkám, prodávajícím i kupujícím. 

Tags: 

Mimořádný misijní měsíc říjen 2019

Mimořádný misijní měsíc  se nese v duchu hesla Pokřtění a poslaní a papež František ho vyhlásil u příležitosti 100. výročí vydání zásadního misijního dokumentu Maximum illud, který  je dokument papeže Benedikta XV. z 30. listopadu 1919, který řeší otázku katolických misií ad gentes po první světové válce. Benedikt XV. ve svém listě vyzval k přehodnocení církevní misie, jejímu očištění od koloniálního nánosu a upuštění od nacionalistických a výbojných záměrů, které byly příčinou mnoha škod. Chtěli bychom upozornit na Misijní úvahy s krátkými zamyšleními na každý den misijního října, které naleznete v příloze.

Tags: 

Misijní koláč 2014

Letos jsme se již podruhé zapojili do akce Misijní koláč pořádané u příležitosti Světového dne misií. Prodávali jsme nejenom koláče, ale i pletené náramky a malované pohledy, které si nachystaly děti z naší farnosti. Děkujeme všem maminkám a babičkám, které napekly velké množství nejrůznějších koláčů.

Výtěžek z prodeje v Osové Bítýšce byl 7489 Kč a na Ronově 1760 Kč.

Peníze budou zaslány na podporu Papežského misijního díla dětí.

Fotografie naleznete zde.

 

Tags: 

Misijní jarmark 2014

Před velikonocemi se konalo na faře v herně misijní vyrábění, do kterého se ochotně zapojilo několik dětí, rodičů i babiček. Výrobky vytvořené během nedělního odpoledne se prodávaly v době velikonoční v našem kostele a výtěžek byl zaslán na podporu PMD dětí.

Výtěžek z misijního jarmarku činil 5314 Kč.

Děkujeme všem, kteří vše zorganizovali, vyráběli i nakupovali.

Fotografie z vyrábění zde.

Tags: 

Stránky

Přihlásit se k odběru RSS - Misie