Farnost Osová Bítýška

Farnost Osová Bítýška leží ve velkomeziříčském děkanství v brněnské diecézi. Do farnosti patří obce Osová Bítýška, Záblatí, Jáchymov, Skřinářov, Vlkov, Osová, Ořechov a Ronov.

V Osové Bítýšce je kostel Sv. Jakuba staršího a na Ronově je kaple Sv. Antonína Paduánského.

Nedělní bohoslužby jsou v Osové Bítýšce v 9:30, na Ronově v 11:00.

Duchovním správcem farnosti je P. Ing. arch. Jiří Jeniš a kaplan P. Mgr. Tomáš Žižkovský.

 

Příležitost ke svátosti smíření každý první pátek v měsíci od 17,30 hodin.

 

Tříkrálová sbírka 2020

V sobotu 4.1.2020 proběhla v obcích naší farnosti Tříkrálová sbírka.

DĚKUJEME VŠEM, KTEŘÍ SE PODÍLELI NA POMOCI DRUHÝM!

 

Výsledky Tříkrálové sbírky

Osová Bítýška  37.522 Kč
Záblatí   8.940 Kč
Vlkov  12.780 Kč

Jáchymov

 2.905 Kč
Osová  3.270 Kč
Ořechov  9.650 Kč
Ronov  3.580 Kč
Skřinářov  10.409 Kč
Celkem  89.056 Kč

Živý betlém 2019

Fotografie z tradičního Živého betléma, který se konal 24.12.2019 ve 14 hodin v Osové Bítýšce naleznete zde.

Poděkování za uspořádání Misijního jarmarku

Milí přátelé misií,

ze srdce děkuji vám všem, kteří jste se ve vaší farnosti zapojili do akce podporující Papežská misijní díla – Misijní jarmark. Vím, že za krásným výtěžkem 10 195 Kč, který jsme přijali na účet PMD dne 23. října 2019, je spousta času a práce těch, kteří nezištně dlouho předtím tento den připravovali. Tímto bych vám všem rád co nejsrdečněji poděkoval – vy všichni máte na tomto výtěžku obrovskou zásluhu!

Tags: 

Misijní říjen 2019

V naší farnosti jsme se v říjnu připojili k Mimořádnému misijnímu měsíci. V pátek sloužili naši kněží mši za Papežské misijní dílo a připojili jsme se k MOSTU modlitby společnou modlitbou růžence. V neděli přišly děti v převlecích symbolizujích jednotlivé země světa a po mši svaté proběhl Misijní jarmark. Prodávaly se podzimní věnečky, které vytvořily děti po středeční dětské mši, buchty, koláčky, ořechy i kytičky. Výtěžek z Misijního jarmarku - 10 195 Kč - byl zaslán na podporu chudých dětí. Peníze budou využity na nákup potravin, léků, hygienických potřeb a zajištění zdravotní péče. Děkujeme všem, kteří se zapojili - dětem, maminkám, babičkám, prodávajícím i kupujícím. 

Tags: 

Mimořádný misijní měsíc říjen 2019

Mimořádný misijní měsíc  se nese v duchu hesla Pokřtění a poslaní a papež František ho vyhlásil u příležitosti 100. výročí vydání zásadního misijního dokumentu Maximum illud, který  je dokument papeže Benedikta XV. z 30. listopadu 1919, který řeší otázku katolických misií ad gentes po první světové válce. Benedikt XV. ve svém listě vyzval k přehodnocení církevní misie, jejímu očištění od koloniálního nánosu a upuštění od nacionalistických a výbojných záměrů, které byly příčinou mnoha škod. Chtěli bychom upozornit na Misijní úvahy s krátkými zamyšleními na každý den misijního října, které naleznete v příloze.

Tags: 

Stránky

Přihlásit se k odběru Farnost Osová Bítýška RSS