Farnost Osová Bítýška

Farnost Osová Bítýška leží ve velkomeziříčském děkanství v brněnské diecézi. Do farnosti patří obce Osová Bítýška, Záblatí, Jáchymov, Skřinářov, Vlkov, Osová, Ořechov a Ronov.

V Osové Bítýšce je kostel Sv. Jakuba staršího a na Ronově je kaple Sv. Antonína Paduánského.

Nedělní bohoslužby jsou v Osové Bítýšce v 9:30, na Ronově v 11:00.

Duchovním správcem farnosti je P. Ing. arch. Jiří Jeniš a kaplan P. Mgr. Tomáš Žižkovský.

 

Příležitost ke svátosti smíření každý první pátek v měsíci od 17,30 hodin.

 

Pastýřský list otce biskupa Vojtěcha "Cestou světla"

Pastýřský list otce biskupa Vojtěcha  "Cestou světla" naleznete v příloze.

Adopce na dálku

Od Charity jsme obdrželi dopis ohledně situace v domácích i zahraničních projektech v souvislosti s pandemií COVID 19. Najdeme zde informace, které se týkají podpory dětí z programu Adopce na dálku. Děti momentálně do škol nechodí, pandemie zde sice ještě není rozšířená, ale lidé trpí už nyní mnohem více nedostakem jídla. V případě plného vypuknutí pandemie je zřejmé, že zdravotní systém v Ugandě, Indii, Zambii nebo Bělorusku je schopen pokrýt požadavky na péči pouze minimálně.

Informace, možnosti pomoci i slova povzbuzení  o. Jana Balíka z karantény naleznete v příloze.

Možnosti podpory

V době epidemi se výrazně zvedly náklady některých organizací.

O naši pomoc prosí např. Diecézní charita Brno, která denně pomáhá více než třem tisícům uživatelů, klientů a pacientů ve dvou krajích (Brno a Vysočina), mnohdy v malých obcích a na těžko dostupných samotách. Poskytování služeb těm nejpotřebnějším v současných podmínkách je ale velmi obtížné i nákladné. Charitní práci komplikuje nedostatek ochranných pomůcek, dezinfekcí a materiálního vybavení. Obrací se proto na veřejnost s naléhavou prosbou o podporu a finanční dary, které jim umožní chránit ty nejzranitelnější.

Online život křesťana v době koronaviru

Bohoslovci z Arcibiskupského semináře v Olomouci připravili seznam všech zajímavých odkazů, které mohou křesťané využít v době mimořádných opatření proti šíření koronaviru.

„Výhodu vnímáme v tom, že je to všechno na jednom místě, a člověk navíc nemusí proklikávat weby biskupství," říkají o přehledu jeho autoři Jan Patty Pavlíček a Jiří Dyčka a dodávají, „přidali jsme i to, co nám přišlo zajímavé a použitelné v této době z našich oblíbených položek a zkušeností."

Seznam je v příloze.

Manuál pro rodinnou bohoslužbu.

Mše svaté budou každý den slaveny soukromě, na úmysly, které jste napsali a za vás jako za farnost.

Otec Tomáš dal dohromady manuál pro rodinnou bohoslužbu slova. Berme to i jako zkoušku naší víry, která může prověřit náš vztah s Bohem. Snad nám to pomůže více si vážit všedních dní, mše svaté, svatého přijímání a zpovědi, možnosti adorace či pro děti „být na faře“.

Prosíme Vás, modlete se za tuto situaci.

Žehnají otcové Tom a Juris.

 

V příloze najdete manuál na domácí bohoslužbu a taky internetovou adresu a časy bohoslužeb.

Stránky

Přihlásit se k odběru Farnost Osová Bítýška RSS