Farnost Osová Bítýška

Farnost Osová Bítýška leží ve velkomeziříčském děkanství v brněnské diecézi. Do farnosti patří obce Osová Bítýška, Záblatí, Jáchymov, Skřinářov, Vlkov, Osová, Ořechov a Ronov.

V Osové Bítýšce je kostel Sv. Jakuba staršího a na Ronově je kaple Sv. Antonína Paduánského.

Nedělní bohoslužby jsou v Osové Bítýšce v 9:30, na Ronově v 11:00.

Duchovním správcem farnosti je P. Ing. arch. Jiří Jeniš a kaplan P. Mgr. Tomáš Žižkovský.

 

Příležitost ke svátosti smíření každý první pátek v měsíci od 17,30 hodin.

 

Drakiáda 2020

Farní drakiáda se uskutečnila v neděli 4.října 2020 u Tří dvorů.

Několik fotografií naleznete zde.

Farní den 2020

Farní den se letos uskutečnil v neděli 6.září 2020.

Několik fotografií naleznete zde.

Adopce na dálku

O prázdninách jsme po delší odmlce obdrželi dopis od Stewarda, kterého podporujeme jako farnost v projektu Adopce na dálku. Steward se má dobře, je zdravý, postoupil do dalšího ročníku. Velikonoční svátky nebyly pro něj pěkné, protože stejně jako u nás ani v Ugandě nesměli lidé chodit do kostela. Steward všechny moc pozdravuje, děkuje za zaplacení školních pomůcek, obědů, uniformy a modlí se, aby nám Bůh pomohl k ukončení pandemie.

Roční příspěvek na adopci je 7 000 Kč. V letošním roce máme vybráno pouze 3 000 Kč, pokud můžete, přispějte prosím do černouška v kostele. Podporujeme nejen Stewarda k získání vzdělání, ale i celou jeho rodinu.

Farní tábor Vaneč 2020

Farní tábor Vaneč
16. – 23. 8. 2020

Aktivita Svatodušní snažení

Období než začneme navštěvovat opět mše svaté, můžete využit k aktivitě nazvané Svatodušní snažení. Hodíte dvěma kostkami a sečtete číslo. Podle tabulky s úkoly a podle vašeho věku je tomuto číslu přiřazen úkol, který byste alespoň jednou během týdne měli splnit. Pokud se vám to podaří, v dalším souboru jsou plamínky a vy si můžete jeden vybarvit, vystřihnout a nalepit na párátko. Až bude kostel otevřen, můžete tyto plamínky přinést a napíchnout na horu, kde jsme během postu chtěli dávat křížky se splněnými úkoly. Tuto aktivitu můžeme chápat tak, že jako se připravujeme na seslání Ducha Svatého, tak můžeme o svatost usilovat i skrze tyto drobné skutky víry a lásky k sobě a bližním.

Stránky

Přihlásit se k odběru Farnost Osová Bítýška RSS