Dětské mše svaté

Každou středu je sloužena v našem kostele dětská mše svatá. Děti se při ní aktivně zapojují, sami čtou čtení i přímluvy a přináší v průvodu obětní dary. Hudební doprovod obstarává Martina Palátová se Sborečkem oveček.

Letos je tématem dětských mší Noemova archa. Děti se v kázání dozví, o kterých zvířatech je psáno v Bibli a potom odpovídají na různé otázky. Za správné odpovědi a za účast na mši svaté získávají dřívka, ze kterých si na konci školního roku postaví vlastní Noemovu archu. Děti dostaly také polovinu kartiček pexesa a vždy ve středu obdrží druhou kartičku z pexesa se zvířátkem, o kterém byl mše svatá.

Na mši jsou vítané nejen všechny děti, ale i rodiče a prarodiče.