Farnost Osová Bítýška

Farnost Osová Bítýška leží ve velkomeziříčském děkanství v brněnské diecézi. Do farnosti patří obce Osová Bítýška, Záblatí, Jáchymov, Skřinářov, Vlkov, Osová, Ořechov a Ronov.

V Osové Bítýšce je kostel Sv. Jakuba staršího a na Ronově je kaple Sv. Antonína Paduánského.

Nedělní bohoslužby jsou v Osové Bítýšce v 9:30, na Ronově v 11:00.

Duchovním správcem farnosti je P. Ing. arch. Jiří Jeniš a kaplan P. Mgr. Tomáš Žižkovský.

 

Příležitost ke svátosti smíření každý první pátek v měsíci od 17,30 hodin.

 

Živý betlém 2019

Fotografie z tradičního Živého betléma, který se konal 24.12.2019 ve 14 hodin v Osové Bítýšce naleznete zde.

Poděkování za uspořádání Misijního jarmarku

Milí přátelé misií,

ze srdce děkuji vám všem, kteří jste se ve vaší farnosti zapojili do akce podporující Papežská misijní díla – Misijní jarmark. Vím, že za krásným výtěžkem 10 195 Kč, který jsme přijali na účet PMD dne 23. října 2019, je spousta času a práce těch, kteří nezištně dlouho předtím tento den připravovali. Tímto bych vám všem rád co nejsrdečněji poděkoval – vy všichni máte na tomto výtěžku obrovskou zásluhu!

Tags: 

Misijní říjen 2019

V naší farnosti jsme se v říjnu připojili k Mimořádnému misijnímu měsíci. V pátek sloužili naši kněží mši za Papežské misijní dílo a připojili jsme se k MOSTU modlitby společnou modlitbou růžence. V neděli přišly děti v převlecích symbolizujích jednotlivé země světa a po mši svaté proběhl Misijní jarmark. Prodávaly se podzimní věnečky, které vytvořily děti po středeční dětské mši, buchty, koláčky, ořechy i kytičky. Výtěžek z Misijního jarmarku - 10 195 Kč - byl zaslán na podporu chudých dětí. Peníze budou využity na nákup potravin, léků, hygienických potřeb a zajištění zdravotní péče. Děkujeme všem, kteří se zapojili - dětem, maminkám, babičkám, prodávajícím i kupujícím. 

Tags: 

Mimořádný misijní měsíc říjen 2019

Mimořádný misijní měsíc  se nese v duchu hesla Pokřtění a poslaní a papež František ho vyhlásil u příležitosti 100. výročí vydání zásadního misijního dokumentu Maximum illud, který  je dokument papeže Benedikta XV. z 30. listopadu 1919, který řeší otázku katolických misií ad gentes po první světové válce. Benedikt XV. ve svém listě vyzval k přehodnocení církevní misie, jejímu očištění od koloniálního nánosu a upuštění od nacionalistických a výbojných záměrů, které byly příčinou mnoha škod. Chtěli bychom upozornit na Misijní úvahy s krátkými zamyšleními na každý den misijního října, které naleznete v příloze.

Tags: 

Fond PULS

V neděli 22.9. proběhne ve všech kostelích brněnské diecéze sbírka na účely Fondu PULS.  Cílem fondu je zajistit finanční prostředky, které jsou použity především na mzdy kněží a na zajištění služeb farnostem. Podpořit ho můžete nejen sbírkou, ale můžete se přidat do do velké rodiny malých donátorů a posilnit ho například darem v hodnotě jedné kávy měsíčně.

Více informací zde.

Přihlášení do Fondu Puls.

Stránky

Přihlásit se k odběru Farnost Osová Bítýška RSS