Farnost Osová Bítýška

Farnost Osová Bítýška leží ve velkomeziříčském děkanství v brněnské diecézi. Do farnosti patří obce Osová Bítýška, Záblatí, Jáchymov, Skřinářov, Vlkov, Osová, Ořechov a Ronov.

V Osové Bítýšce je kostel Sv. Jakuba staršího a na Ronově je kaple Sv. Antonína Paduánského.

Nedělní bohoslužby jsou v Osové Bítýšce v 9:30, na Ronově v 11:00.

Duchovním správcem farnosti je P. Ing. arch. Jiří Jeniš a kaplan P. Mgr. Tomáš Žižkovský.

 

Příležitost ke svátosti smíření každý první pátek v měsíci od 17,30 hodin.

 

Založení Misijního klubka

Do Misijního klubka  v Osové Bítýšce se přihlásilo 24 dětí ve věku od 2 do 12 let. Děti při slavnostním zahájení dostaly látkový pytlíček, který bude sloužit jako pokladnička, dále sešitek s logem PMDD a krásnou modlitbou „Ježíši můj, mám tě rád…“. Do sešitku si budeme malovat, lepit nálepky, zaznamenávat naše odepřené sladkosti…

Při našem prvním setkání jsme společně mimo dalších aktivit sestavili misijní nástěnku. Děti ji přinesly v obětním průvodu do kostela, kde bude její stálé místo. Nástěnku chceme pravidelně obnovovat, a tím informovat o činnosti našeho Misijního klubka, o chudých zemích a misiích.                                                                                        

Sv. Václav

Dne 9. 10. přišel na mši poprvé host. Byl jím svatý Václav český kníže, vnuk Bořivoje a Ludmily.

Babička Ludmila ho naučila křesťanským zásadám. Mezi Václavovy ctnosti patřila zbožnost, silná vůle a mírumilovnost. Svůj lid vedl ke křesťanskému způsobu života. To se nelíbilo šlechtě a Václav byl zavražděn svým bratrem Boleslavem a stal se patronem naší země.

Atribut - erb s orlem

Svátek – 28. září

Za herecký výkon děkujeme Ondrovi Zemanovi.

Modlitba malého misionáře

Ježíši můj, mám Tě rád,

jsi můj věrný kamarád.

Má modlitba k tobě letí,

prosím Tě za všechny děti.

Potřebným chci pomáhat,

lásku, radost rozdávat.

Pane Bože, při mně stůj,

chci být misionář tvůj.

Svatá Maria, Královno nebe,

o mocnou ochranu prosíme Tebe.

Amen.

Sboreček oveček

Sboreček oveček je seskupení dětí z naší farnosti. Jsme rádi spolu, zpíváme, hrajeme na nástroje, hrajeme si hry, hrajeme divadlo, posloucháme příběhy, cestujeme (zatím jako), malujeme, vyrábíme, tančíme, pomáháme si, modlíme se, přemýšlíme, smějeme se, někdy dostáváme dárečky...

Do sborečku chodí děti od tří let. Máme zde ale také dva dvouleťáky. Asi polovinu dětí tvoří ty, které ještě nechodí do školy a polovina jsou školáci do páté, šesté třídy. Příležitostně naše řady rozšíří i starší slečny zpěvačky, potom máme zpěváky od 2 do 14 let.

Malé děti mohou sboreček navštěvovat s doprovodem rodiče nebo babičky, dědečka.

Rádi mezi sebou přivítáme nové členy.

Tags: 

Tříkrálová sbírka 2014

První lednová sobota patřila již tradičně Tříkrálové sbírce. I přes velkou nemocnost se podařilo sestavit 10 skupinek koledníků, které po ranní mši svaté vyrazily do všech domů v naší farnosti.

Děti nejen zapívaly písničku, ale hlavně přinášely do domu požehnání a potěšily především staré a opuštěné lidi. Díky Tříkrálové sbírce se naučí koledníci nezištně pomáhat chudým a sociálně znevýhodněným lidem.  Děti sami nemají žádné finanční prostředky, a tak mohou věnovat „pouze“ svůj čas. I ony mají radost, že při finančních problémech, kteří v dnešní době mnozí z vás mají, se vybralo 69 379 Kč.

Děkujeme všem, kteří přispěli a podělili se, vždyť radostného dárce miluje Bůh.

Tříkrálová sbírka  2014 - farnost Osová Bítýška

 

Stránky

Přihlásit se k odběru Farnost Osová Bítýška RSS