Dopis oblastní charity Žďár nad Sázavou

Milí příznivci Tříkrálové sbírky,
srdečně Vás zdravím v novém roce a přeji hodně naděje, zdraví a Božího požehnání.

Obracím se na Vás s velkou prosbou o podporu. Bohužel v důsledku nepříznivého vývoje epidemiologické situace v České republice je pro letošní rok zrušeno klasické koledování během Tříkrálové sbírky.
Výtěžek Tříkrálové sbírky je pro nás velmi důležitý, protože pomáhá právě tam, kde finance nejvíce chybí anebo se obtížně získávají. V letošním roce to platí dvojnásobně. S velkými obavami sledujeme změny v daňovém systému, na které se stejnou obavou reagují obce i kraj, které jsou našimi podporovateli. Už nyní máme zprávy, že objem financí určený pro naše služby bude v tomto roce i z těchto důvodů omezený. Proto je pro nás výtěžek Tříkrálové sbírky letos zásadní.
Pokud chcete podpořit Tříkrálovou sbírku i letos využijte těchto možností:

Darování na Tříkrálový účet: 66008822/0800, variabilní symbol: 77706800 nebo online
na www.zdar.charita.cz (odkaz Tříkrálová sbírka).

Dar do tříkrálové pokladničky umístěné v kostele či na jiném místě ve městě/obci.

Děkuji za Vaši podporu a pomoc.
Pevně věřím, že společnými silami zvládneme i toto náročné období.
Jana Zelená
Oblastní charita Žďár nad Sázavou

 

Pokladničky jsou v naší farnosti umístěny do 24.1.2021 na těchto místech 

         OB: v kostele sv. Jakuba, v Lékárně, v Květince a na OÚ

         Záblatí: v obchodě Coop

         Skřinářov: na OÚ v jednací hodiny

         Vlkov: na OÚ v jednací hodiny

         Ořechov: potraviny Ořechovka

         Březí: na OÚ v jednací hodiny

         Březské: v obchodě

         Rozseč: na OÚ v jednací hodiny

         Borovník: v obchodě

         Níhov: na OÚ v jednací hodin

Příloha: