Farnost Osová Bítýška

Farnost Osová Bítýška leží ve velkomeziříčském děkanství v brněnské diecézi. Do farnosti patří obce Osová Bítýška, Záblatí, Jáchymov, Skřinářov, Vlkov, Osová, Ořechov a Ronov.

V Osové Bítýšce je kostel Sv. Jakuba staršího a na Ronově je kaple Sv. Antonína Paduánského.

Nedělní bohoslužby jsou v Osové Bítýšce v 9:30, na Ronově v 11:00.

Duchovním správcem farnosti je P. Ing. arch. Jiří Jeniš a kaplan P. Mgr. Tomáš Žižkovský.

 

Příležitost ke svátosti smíření každý první pátek v měsíci od 17,30 hodin.

 

Misijní neděle 21. 10. 2018

Letošní Misijní neděle se opravdu vydařila. Děti se sešly již ve středu po dětské mši svaté a společně vyráběly věnečky z přírodních materiálů. Během nedelní mše svaté se děti oblečené za indiány, kovboje, japonku, havajku či jiné národnosti aktivně zapojily. Přinášely v obětním průvodu dary - výrobky, které připravily společně se svými maminkami, babičkami nebo přáteli. A byly to výrobky opravdu rozmanité - od koláčků, trubiček, zákusků, buchet přes domácí nudle, slané pečivo, šťávu z červené řepy, kytky až po výrobky z přírodnin. Není divu, že jarmark vynesl krásných 9 812 Kč, které byly zaslány na pomoc chudým a nemocným dětem.

Děkujeme, že nám pomáhate pomáhat.

Několik fotografií naleznete zde.

Pouť prvokomunikantů

Osm dětí z naší farnosti přijalo pozvání pana biskupa a 27. září se vydali vlakem na Pouť prvokomunikantů na Petrov. Po mši svaté se mohli zúčastnit připravených aktivit. Shlédli divadlo Vítě Marčíka, pekli hostie se sv. Ludmilou a sv. Václavem, stavěli skálu církve se sv. Petrem, vyráběli ozdobné placky a povídali si se sv. Janem Nepomuckým o svátosti smíření. Pomocný biskup Mons. Pavel Konzbul jim ukázal liturgické předměty. Nejvíce se dětem líbilo pohybové zastavení se sv. Tarsiciusem. Asi pět set dětí vytvořilo obraz pro pana biskupa Vojtěcha Cikrle ve tvaru kalicha naplněného hostiemi. Celý den všichni zakončili společnou adorací a požehnáním na cestu.

Fotografie ze setkání naleznete zde.

Pozdrav z dovolené

Milý farníci, z ostrova Samoa z Polynesie Vás zdraví o. Jiří, o. Karel a Sára.

Mše svatá s prosbou za déšť a úrodu

V pondělí 20. srpna byla v prostoru nové křížové cesty u Třídvorského rybníka sloužena již druhá mše svatá, tentokrát s prosbou za déšť a úrodu pro naši zem. Mši svatou sloužil o. Jiří Jeniš z Osové Bítýšky a o. Jan Klíma z Rosic. Z různých koutů Vysočiny i Jihomoravského kraje sem doputovalo pěšky, přijelo na kole, motorce či autem přibližně 150 lidí.

Fotografie ze mše svaté si můžete prohlédnout zde.

Adopce na dálku

Již dva školní roky sponzoruje naše farnost Stewarda z Ugandy. Každý rok je zaslána na účet charity částka 7 000 Kč, která je využita na školné, obědy,  uniformu a další potřeby související se vzděláním. Steward nám v zaslaných dopisech děkuje za podporu. V loňském školním roce měl moc pěkné studijní výsledky a byl dokonce desátým nejlepším žákem z ročníku, ve kterém je celkem 194 žáků. Jeho rodina pracuje na poli, kde sklízí např. kukuřici nebo fazole. Na zaplacení dalšího školního roku potřebujeme ještě necelé 2000 Kč. Přispět Stewardovi na vzdělání můžete do černouška v kostele, za Vaše dary moc děkujeme.

Stránky

Přihlásit se k odběru Farnost Osová Bítýška RSS