Farnost Osová Bítýška

Farnost Osová Bítýška leží ve velkomeziříčském děkanství v brněnské diecézi. Do farnosti patří obce Osová Bítýška, Záblatí, Jáchymov, Skřinářov, Vlkov, Osová, Ořechov a Ronov.

V Osové Bítýšce je kostel Sv. Jakuba staršího a na Ronově je kaple Sv. Antonína Paduánského.

Nedělní bohoslužby jsou v Osové Bítýšce v 9:30, na Ronově v 11:00.

Duchovním správcem farnosti je P. Ing. arch. Jiří Jeniš a kaplan P. Mgr. Tomáš Žižkovský.

 

Příležitost ke svátosti smíření každý první pátek v měsíci od 17,30 hodin.

 

Tříkrálová sbírka 2019

V sobotu 5.1.2019 proběhla v obcích naší farnosti Tříkrálová sbírka.

DĚKUJEME VŠEM, KTEŘÍ SE PODÍLELI NA POMOCI DRUHÝM!

 

Výsledky Tříkrálové sbírky

Osová Bítýška  38.530 Kč
Záblatí   9.270 Kč
Vlkov  10.987 Kč

Jáchymov

 3.940 Kč
Osová  2.390 Kč
Ořechov  10.073 Kč
Ronov  3.912 Kč
Skřinářov  9.899 Kč
Celkem  89.001 Kč

Živý betlém 2018

I letos se uskutečnil Živý betlém tradičně 24.12.2018 ve 14 hodin. Několik fotografií naleznete zde.

Akční víkend 9.-11.listopadu 2018

Devátého listopadu pozdě večer jsme přijeli autobusem na faru Netín.  Zde nás čekala výborná večeře a hra. Měli jsme se kvalifikovat jako agenti. Všichni jsme uspěli. Po únavném dni jsme si rádi lehli do spacáků.

Misijní neděle 21. 10. 2018

Letošní Misijní neděle se opravdu vydařila. Děti se sešly již ve středu po dětské mši svaté a společně vyráběly věnečky z přírodních materiálů. Během nedelní mše svaté se děti oblečené za indiány, kovboje, japonku, havajku či jiné národnosti aktivně zapojily. Přinášely v obětním průvodu dary - výrobky, které připravily společně se svými maminkami, babičkami nebo přáteli. A byly to výrobky opravdu rozmanité - od koláčků, trubiček, zákusků, buchet přes domácí nudle, slané pečivo, šťávu z červené řepy, kytky až po výrobky z přírodnin. Není divu, že jarmark vynesl krásných 9 812 Kč, které byly zaslány na pomoc chudým a nemocným dětem.

Děkujeme, že nám pomáhate pomáhat.

Několik fotografií naleznete zde.

Pouť prvokomunikantů

Osm dětí z naší farnosti přijalo pozvání pana biskupa a 27. září se vydali vlakem na Pouť prvokomunikantů na Petrov. Po mši svaté se mohli zúčastnit připravených aktivit. Shlédli divadlo Vítě Marčíka, pekli hostie se sv. Ludmilou a sv. Václavem, stavěli skálu církve se sv. Petrem, vyráběli ozdobné placky a povídali si se sv. Janem Nepomuckým o svátosti smíření. Pomocný biskup Mons. Pavel Konzbul jim ukázal liturgické předměty. Nejvíce se dětem líbilo pohybové zastavení se sv. Tarsiciusem. Asi pět set dětí vytvořilo obraz pro pana biskupa Vojtěcha Cikrle ve tvaru kalicha naplněného hostiemi. Celý den všichni zakončili společnou adorací a požehnáním na cestu.

Fotografie ze setkání naleznete zde.

Stránky

Přihlásit se k odběru Farnost Osová Bítýška RSS